2023. július 18., kedd 16:45

2 csoportos mini bölcsőde létrehozása Ramocsaházán
    Ramocsaháza, 2023. július 18., kedd (OTS) - A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" felhívása keretében Ramocsaháza Község Önkormányzat TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00036 "2 csoportos mini bölcsőde létrehozása Ramocsaházán" című projektje 151 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitással. A forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

    A projekt keretében SzSzB megyében, Baktalórántházi járásban, Ramocsaházán a Kossuth Lajos utca 110/C. sz. (HRSZ.347/3) alatt található ingatlanon egy új Mini bölcsőde kialakítása valósul meg 16 férőhellyel és 2 csoportszobával. Ramocsaháza Község az Európai Bizottság ország-specifikus, Magyarország részére történő ajánlásaival összhangban fejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét.

Az Önkormányzat célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. Jelen Projekt a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához, mint mini bölcsődéhez való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

A felépítendő bölcsődeépület hasznos alapterülete 147,72 m2. A telek területe 4826 m2, melyre egy földszinti 2 csoportszobás mini bölcsődét építünk. A csoportszobákhoz tartozik gyermekmosdó és külön melegítő konyha helyiség. Az udvar egy részét szilárd burkolattal látjuk el, az az udvaron egy játszóudvart alakítunk ki a gyerekeknek.

A projekt keretében beszerzésre kerül egy 9 személyes elektromos gépkocsi is, mely B kategóriás jogosítvánnyal vezethető, és fenntartása nem ró komolyabb  terhet a későbbi fenntartóra. A gépkocsi beszerzését az indokolja, hogy a későbbi üzemeltetés a Ramocsaháza Nyírkércs Nyíribrony Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő Ramocsaháza-Nyírkércs-Nyíribrony Községi Óvoda új tagintézményeként fog megvalósulni, amely bölcsőde szolgáltatási területe a három település közigazgatási területe.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.