2023. január 9., hétfő 13:01

A Károli Gáspár Református Egyetem az Educatio Kiállításon (1. rész)
    Budapest, 2023. január 9., hétfő (OTS) - A Károli Gáspár Református Egyetem is részt vesz a 23. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon 2023. január 12-14. között.

    A hírhez tartozó kép(ek) ingyenesen letölthető(ek) a következő
internetcímen:
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20230109_001.jpg

A korábbi évekhez hasonlóan egyetemünk standjánál oktatóink mellett öt karunk (Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar, Hittudományi Kar, Pedagógiai Kar) számos hallgatójával találkozhatnak az érdeklődők, akik így első kézből értesülhetnek az egyes szakokkal kapcsolatos információkról, az egyetemi hallgatói életről. A Tanulmányi Osztály munkatársai a felvételivel kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolásában állnak az érdeklődők rendelkezésére és részletes tájékoztatást adnak az intézményben elérhető ösztöndíj-lehetőségekről, kollégiumi elhelyezésről, a különböző támogatásokról, juttatásokról. A Károli azon kevés egyetemek egyike, amelyik úgy döntött, hogy az önköltséges hallgatók díját nem emeli meg ebben az évben figyelemmel a családokat érintő áremelkedésekre, inflációra.

A Károli Gáspár Református Egyetem egyik legfontosabb értékének tekinti a jó közösség létrehozását, ahol oktatók és hallgatók szakmai közösségben otthon érezhetik magukat az intézményben. A közösségteremtés lesz a témája Prof. Dr. Trócsányi László rektor és Dr. Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért, felnőttképzésért felelős államtitkár pódiumbeszélgetésének a kiállítási színpadon. A Károli a közösségteremtés útján című beszélgetés során - a közösségteremtés fontossága mellett - az egyházi felsőoktatási intézmények küldetéséről is szó lesz. A beszélgetésre január 13-án, 11.30-11.55 között kerül sor.

A Károli Budapest jó nevű egyeteme, ahol az öt karon több mint nyolcezer hallgató tanul, az oktatói és hallgatói kiválósági rangsorokban az egyetem mindenkor jó helyezést ér el a különböző felmérések szerint. Az egyetem küldetése kettős: stabil értékrend biztosítása és nyitás a világra. Az egyetem mottója: Minőség. Közösség. KÁROLI.

A magyar oktatás legjelentősebb szakmai seregszemléjén egyetemünk nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozás fórumainak bemutatására, így a felvételi előtt állók megismerkedhetnek egyetemünk szakkollégiumaival is: a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium, a Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium, valamint a Károli Interdiszciplináris Akadémia a tudásfejlesztés, a szakmai ismeretek célzott bővítése mellett a jövőben is hasznosítható kapcsolatrendszer kialakításának elősegítésével és ösztöndíjjal támogatja hallgatóit. Intézményünk a rendezvény harmadik napján, január 14-én, szombaton 11.30-11.55 között a kiállítási színpadon is bemutatja tehetséggondozással foglalkozó műhelyeit. A panelbeszélgetés keretében a szakkollégiumok mellett a Károli Junior Akadémia tevékenységével is megismerkedhetnek a résztvevők, amely változatos programokkal várja az egyetemünk iránt érdeklődő középiskolásokat. Négy alkalmas kurzusainak résztvevői betekintést nyerhetnek a Károli mindennapjaiba, találkozhatnak az oktatókkal, hallgatókkal és az egyetemi karok által indított képzésekhez kapcsolódó alapismereteket szerezhetnek. A kurzusok eredményes elvégzése esetén a résztvevők 100 intézményi pontot szerezhetnek a felsőfokú felvételi eljárás során, ha a Károlira jelentkeznek.

A 2022. évben jelentős kezdeményezések indultak az egyetemi sportélet megerősítésére, a kötelező testnevelés bevezetése mellett intézményünk hat fővárosi sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodást, amely a hallgatók sportolási lehetőségeinek és körülményeinek fejlesztését kívánta elősegíteni. A korábban megkötött együttműködések jól és hatékonyan működnek, aktívabb és sokszínűbb sportélet várja hallgatóinkat. A Károli Sportegyesület megalakulásával pedig tovább bővülnek a sportolási lehetőségek. Intézményünk továbbra is kiemelten támogatja a hivatásos sportolókat, akiknek a tanév során rugalmas feltételek biztosításával kívánja elősegíteni a sportkarrier összeegyeztetését az egyetemi tanulmányokkal. Az oktatási szakkiállítás első napján Sportos egyetem - hajrá Károli! címmel pódiumbeszélgetés keretében a Károli-egyetem jelenlegi és egykori ismert sportoló hallgatói, valamint a Károli Sportiroda munkatársai járják körül a témát. Gyenesei Leila világ- és Európa-bajnok öttusázó és sportriporter, korábbi joghallgatónk mellett Vajda Luca Európa-bajnoki és Strand Világjátékok ezüstérmes, nemzeti válogatott strandkézilabdázó, joghallgató is színpadra lép. A pódiumbeszélgetésre 13.30-13.55 között kerül sor.

Egyetemünk vezetése célul tűzte ki egy olyan kutatás elindítását, amely az intézményben végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit, munkaerőpiaci helyzetét vizsgálja. A kutatás a társadalom igényeinek feltérképezésével olyan valós piaci igényekre, illetve jelenlegi hiányosságokra is keresné a választ, amely az alapja lesz intézményünk képzési palettája esetleges átalakulásának a jövőben. (folyt.)2023. január 9., hétfő 13:02

A Károli Gáspár Református Egyetem az Educatio Kiállításon (2. rész)
    Budapest, 2023. január 9., hétfő (OTS) -

    
A 2023. évben ünnepli a Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 30. évfordulóját. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának egyetemalapító határozatának időpontjától, február 24-től október 1-jéig, az Országgyűlés által elfogadott előterjesztés időpontjáig tartó emlékév során magyar és idegen nyelvű konferenciák keretében emlékezünk a református felsőoktatás gyökereire, arra a küldetéstudatra, amely eleinket is jellemezte 1855-ben. Az öt karral és több mint nyolcezer hallgatóval működő egyetem minőségi, széles körű nevelési, oktatási tevékenységet folytat; a tehetséggondozás különböző formáinak előtérbe állításával biztosítja a magyar református felsőoktatás több évszázados örökségének ápolását, az egyházi és nemzeti felemelkedés szolgálatát. A fővárosi és vidéki képzési helyszíneink mellett határon túli képzési helyszínekkel is várjuk leendő hallgatóinkat. Családias környezetben, szakmai és lelki bázisként működő intézményként célunk az önállóan gondolkodó értelmiségiek képzése, akik biztos szakmai ismeretek birtokában társadalmunk felelős, aktív, a világra és embertársainkra nyitott állampolgárok lesznek.

Kommunikációs Osztály
1088 Budapest, Reviczky u. 6.
sajto@kre.hu
www.kre.hu
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.